Základní informace o projektu

Ident. číslo:738Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Braňany - komunikace pod Červeným vrchem
Popis projektu:
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:8 640 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2009
Popis:Jedná se o úpravu, zkapacitnění a rozšíření, stávající účelové komunikace západně od intravilánu obce Braňany v délce 1 241,06 m a směrové a výškové úpravy silnice před křižovatkami s krajskými silnicemi II/256 a III/2538. Silnice je navrhována v kategorii S 7,5/50.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 23.6.2010 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s., obce Braňany a Ústeckého kraje.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:20 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno