Základní informace o projektu

Ident. číslo:737Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka - okruh Antonín
Popis projektu:Napojení na budovanou páteřní cyklostezku Karlovarským krajem, vybudování naučného okruhu na výsypce Antonín s umožněním napojení na další cyklostezky.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:15 150 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Napojení na budovanou páteřní cyklostezku Karlovarským krajem, vybudování naučného okruhu na výsypce Antonín s umožněním napojení na další cyklostezky.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:15 150 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno