Základní informace o projektu

Ident. číslo:736Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Výsypka Antonín - infrastruktura
Popis projektu:Vybudování infrastruktury pro výstavbu – inženýrské sítě, komunikace, veřejná prostranství.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:74 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudování infrastruktury pro výstavbu – inženýrské sítě, komunikace, veřejná prostranství.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:74 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:50Konaném dne:03.12.2020

zavřít okno