Základní informace o projektu

Ident. číslo:734Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Jižní lom II - Infrastruktura pro smíšenou městskou výstavbu
Popis projektu:Vybudování infrastruktury pro výstavbu – inženýrské sítě, komunikace, veřejná prostranství, zeleň.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:53 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudování infrastruktury pro výstavbu – inženýrské sítě, komunikace, veřejná prostranství, zeleň.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:53 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno