Základní informace o projektu

Ident. číslo:732Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Odkanalizování osad a rekreační plochy
Popis projektu:Výstavba kanalizace umožňující přepojení ČOV Lítov a ČOV Úžlabí, připojení nového odkanalizování osad Horní Částkov a Rovinka, připojení nového odkanalizování objektů v rekreační oblasti Boden, zaústění do kanalizace ukončené centrální ČOV.
Žadatel:HabartovPředpokládané náklady:15 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Výstavba kanalizace umožňující přepojení ČOV Lítov a ČOV Úžlabí, připojení nového odkanalizování osad Horní Částkov a Rovinka, připojení nového odkanalizování objektů v rekreační oblasti Boden, zaústění do kanalizace ukončené centrální ČOV. Část kanalizace byla realizována z dotace ROP (rekreační oblast Boden), avšak zbývající část nikoli, přičemž pro město je nezbytná.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:15 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno