Základní informace o projektu

Ident. číslo:731Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezky Medard - Libík
Popis projektu:Cyklostezky na zrekultivovaném území v blízkosti stávajících a budovaných vodních ploch.
Žadatel:HabartovPředpokládané náklady:20 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projektová dokumentace pro stavební povolení z 1/2011.
Popis:Cyklostezky na zrekultivovaném území v okolí jezera Medard. Cyklotrasy povedou po stávajících i nově navržených komunikacích. Celkem zahrnují 13 tras dle katastrů jednotlivých obcí. Záměrem města je realizace cyklostras ve svém zájmovém území - jedná se o trasy č. 9, 9a, 10, 12 a 13.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 5.1.2011 (platnost vypršela); stavební povolení (trasa 9 a 9a) ze dne 14.9.2011 (platnost vypršela); stavební povolení (trasa 10) ze dne 8.7.2011 (platnost vypršela); a stavební povolení (trasa 12 a 13) ze dne 6.6.2011 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavab se nachází na pozemcích města (stavebník), SUAS, KSÚS KK, POH, PF ČR, LČR - možnost realizace bude řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Není známo.
Rozpočtové náklady bez DPH:20 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení, pravděpodobně pouze na úseky na správním území města Habartov.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno