Základní informace o projektu

Ident. číslo:729Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Plochy pro rozvoj Habartova II.
Popis projektu:Zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků v rozsahu vybudování páteřní komunikace, kanalizace splaškové i dešťové, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN a veřejného osvětlení na pozemcích bývalého dobývacího prostoru, včetně přeložek parovodu a vzdušného vedení 22 kV tak, aby pozemky mohly být plně využity.
Žadatel:HabartovPředpokládané náklady:37 800 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků v rozsahu vybudování páteřní komunikace, kanalizace splaškové i dešťové, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN a veřejného osvětlení na pozemcích bývalého dobývacího prostoru, včetně přeložek parovodu a vzdušného vedení 22 kV tak, aby pozemky mohly být plně využity.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:37 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno