Základní informace o projektu

Ident. číslo:728Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Nové Sedlo - Revitalizace území zasaženého těžbou v Chranišově
Popis projektu:Jedná se o technickou rekultivaci s maximálním využitím sukcestních dřevin s doplněním dalších vhodných dřevin.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z prostředků SFŽP, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:24 793 388 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno