Základní informace o projektu

Ident. číslo:726Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Komunikace Lomnice - Vintířov
Popis projektu:
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:60 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 7/2013.
Popis:Vlastní komunikace již byla opravena v rámci výstavby rychlostní silnice R6, zbývá pouze rekonstrukce mostu ev.č.1812-6 na silnici III/1812. Most se nachází v úseku mezi obcemi Vintířov a Lomnice ve staničení km 4,911 (cca 2,5 km za obcí Vintířov). V rámci stavby bude provedena demolice kompletní nosné konstrukce a části spodní stavby stávajícího mostu. Nový most je jednopolový a využívá části spodní stavby původního mostu. Součástí stavby je vybudování silničního násypu na místě zrušených polí původního mostu včetně vynucených přeložek inženýrských sítí.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 14.2.2014, NPM 12.3.2014; a územní souhlas (SO 401 a 402) ze dne 26.3.2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Karlovarského kraje a SUAS - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.1812-6 SO 401 Přeložka kabelu SUAS SO 402 Přeložka kabelu Telefonica CR SO 901 Demolice mostu ev.č. 1812-6
Rozpočtové náklady bez DPH:12 529 060 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno