Základní informace o projektu

Ident. číslo:725Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Malého Lomnického potoka
Popis projektu:
Žadatel:LomnicePředpokládané náklady:10 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o odtokové koryto z Lomnického rybníka.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům jsou složité.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno