Základní informace o projektu

Ident. číslo:724Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Sokolov - Krejcarová lávka
Popis projektu:Vybudování nové lávky přes řeku Ohři k umožnění přístupu na lokalitu Jižní lom.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:41 370 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení a rozpracovaná dokumentace pro provádění stavby.
Popis:Vybudování nové lávky přes řeku Ohři k umožnění přístupu na lokalitu Jižní lom.
Správní povolení:Rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení - platnosti se nepodařilo ověřit.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Není známo.
Skladba stavebních objektů:Není známo.
Rozpočtové náklady bez DPH:70 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

zavřít okno