Základní informace o projektu

Ident. číslo:724Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Sokolov - Krejcarová lávka
Popis projektu:Vybudování nové lávky přes řeku Ohři k umožnění přístupu na lokalitu Jižní lom.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:41 370 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení a rozpracovaná dokumentace pro provádění stavby.
Popis:Vybudování nové lávky přes řeku Ohři k umožnění přístupu na lokalitu Jižní lom.
Správní povolení:Rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení - platnosti se nepodařilo ověřit.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Není známo.
Skladba stavebních objektů:Není známo.
Rozpočtové náklady bez DPH:70 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0147Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:25.02.2019Termín plnění:25.04.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace Supervize Krejcarova lávka
Aktuální cena (vč. DPH):24 200 KčZhotovitel:Pontex spol.s r.o. (Pontex consulting Engineers Ltd.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0434Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.07.2019Termín plnění:04.10.2021
Název smlouvy:Krejcarova lávka
Aktuální cena (vč. DPH):57 850 527 KčZhotovitel:SMP CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0407Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:27.08.2019Termín plnění:04.11.2021
Název smlouvy:Supervize Krejcarova lávka
Aktuální cena (vč. DPH):813 120 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno