Základní informace o projektu

Ident. číslo:723Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Nové Sedlo - Revitalizace vodní nádrže "Malá Anna" a jejího okolí
Popis projektu:Jedná se o revitalizaci plochy, která byla v polovině 20. století využívána jako usazovací nádrž důlních vod dolu „Anna“, které se přepouštěly přes uzavřený kanál do Novosedelského potoka.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:10 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 11/2010.
Popis:Část projektu (IO 04) již byla realizována z vlastních zdrojů při rekonstrukci sběrného dvora. Projekt fyzicky navazuje na dokončený projekt revitalizace Velké Anny, který zahrnoval odtok z Velké Anny do Malé Anny. V rámci stavebních úprav vodní nádrže Malá Anna je základem odtěžení sedimentů a úprava dna vodní nádrže. Vzhledem k nerovnoměrnému sednutí hráze v minulých letech bude také provedena úprava koruny hráze. Dále bude provedena rekonstrukce objektů nádrže - výpustního objektu a bezpečnostního přelivu.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 27.4.2011, NPM 31.5.2011, prodlouženo do 5/2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Úprava dna nádrže IO 02 – Úprava hráze nádrže IO 03 – Funkční objekty nádrže IO 05 – Úprava území
Rozpočtové náklady bez DPH:8 193 420 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2010. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno