Základní informace o projektu

Ident. číslo:721Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sanace sesuvu svahu ul. Sportovní v Mostě
Popis projektu:Stavba řeší provedení prvků zajišťujících sanaci sesuvu ve výsypkovém prostředí. Sanace zahrnuje balastní kamenité zemní těleso zajištěné ŽLB úhlovou zdí, vrtané piloty a tahové mikropiloty.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:28 440 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:38Konaném dne:25.02.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0257Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.10.2010Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Most – Sportovní ulice – sesuv
Aktuální cena (vč. DPH):474 000 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0295Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.07.2010Termín plnění:31.01.2011
Název smlouvy:Most – Sportovní ulice – sesuv
Aktuální cena (vč. DPH):25 776 098 KčZhotovitel:Metrostav a.s.
opěrná zeď opěrná zeď opěrná zeď opěrná zeď

zavřít okno