Základní informace o projektu

Ident. číslo:708Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Obnovení silnice Most - Mar. Radčice (přeložka silnice III/2565)
Popis projektu:Nová komunikace je přímým pokračováním z ulice Čs. armády přes stávající silniční most a dalším přemostěním, trati ČD Most - Cheb, koleje DP měst Mostu a Litvínova a řeky Bíliny a zpřístupňuje areál zóny technických památek na dole Julius III., jelikož úrovňové připojení silnice III/2565 i z budoucí zkapacitněné komunikace I/27 Most - Litvínov je nepoužitelné – odbočka podchází podjezdem pod tratí ČD nevyhovující výškou a šířkou podjezdu a neumožňuje projetí patrových autobusů ani míjení osobních vozů. Komunikace jsou navržené jako obousměrné, s jednostrannou cyklistickou stezkou.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:600 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Zadávací dokumentace stavby z 12/2011.
Popis:Jedná se o obnovu komunikačního spojení města Mostu s okolními obcemi ležícími severně od Mostu tj. Mariánské Radčice a Braňany. Komunikace je navržena typu MO2k 7,5/7,5/30 a to v intravilánu a v kategorii S 7,5/50 resp.70 v extravilánu. Návrh konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zatížení III. tř – až 1200 TNV denně, povrch bude živičný z asfaltového betonu. Z prostoru od budoucí stavby MiniMostu je vedena společně s komunikací po celé trase také cyklistická stezka v šíři 3 m. Součástí stavby je přemostění kolejiště TRAM, ČD a řeky Bíliny a přemostění stávajících produktovodů UNIPETROL RPA. Stavbou dojde k vynuceným přeložkám IS.
Správní povolení:SP 1.č. z 13.6.2005, NPM 26.7.2005, prodl. do 31.12.2013 (prodlužuje se); SP 2.č. (SO 651) z 6.4.2010, NPM 22.4.2010 (prodlužuje se); SP 2.č. (SO 402 a 801) z 28.12.2009, NPM 24.2.2010, prodl. do 31.12.2014; SP 2.č. (SO 101-108, 201-202) z 6.1.2010, NPM 24.2.2010, prodl. do 31.12.2014; ÚR a SP 2.č. (SO 403) z 22.4.2010, NPM 28.5.2010, prodl. do 31.12.2014; SP (SO 302) z 16.1.2012, NPM 3.2.2012, prodl. do 6/2016.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a IS jsou vypořádány.
Skladba stavebních objektů:SO 101 až 109 – Komunikace, křižovatky a cyklostezka SO 201 – Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu SO 202 – Stavební úpravy lávky pro cyklisty SO 203 – Přemostění produktovodů SO 302 až 405 – Přeložky a úpravy IS SO 601 – Úprava důlního díla Venuše
Rozpočtové náklady bez DPH:501 786 486 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:16Konaném dne:01.12.2004

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0397Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:26.01.2016Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice
Aktuální cena (vč. DPH):384 493 640 KčZhotovitel:HERKUL spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0358Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:30.05.2016Termín plnění:29.11.2016
Název smlouvy:Překlenovací supervize Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice
Aktuální cena (vč. DPH):241 996 KčZhotovitel:ENIMA PRO a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0122Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:07.09.2015Termín plnění:07.10.2015
Název smlouvy:Zpracování projektu supervize na akci „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“
Aktuální cena (vč. DPH):24 200 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0368Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.12.2016Termín plnění:09.03.2021
Název smlouvy:Supervize Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice
Aktuální cena (vč. DPH):2 139 846 KčZhotovitel:GEOtest a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0404Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:12.03.2019Termín plnění:12.08.2019
Název smlouvy:Dokončení supervize Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
Aktuální cena (vč. DPH):48 158 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno