Základní informace o projektu

Ident. číslo:705Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Páteřní cyklotrasa z Karlových Varů do Chebu (přes Kynšperk)
Popis projektu:Základem cykloturistrické sítě, která umožní propojení všech revitalizovaných lokalit bude páteřní cyklotrasa, která v území narušeném hornickou činností propojí postupně Karlovy Vary s Chebem. Její trasa povede z Karlových Varů směrem na západ ve velké části podél řeky Ohře. První její část (do Lokte) je již zprovozněna. Další část je před dokončením. V Sokolově tato páteřní trasa naváže na navržený systém cyklostezek vedoucích do prostoru lomu Michal, u Antonínských mostů na cyklostezky lomu Medard – Libík. A tím i Lítov – Boden. V Dolním Rychnově bude propojena na cyklostezky zájmového území lokality Silvestr. Celková délka zařazená do revitalizačního programu cca 25 km.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:86 001 250 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0126Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.01.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Páteřní cyklostezka z Karlových Varů do Chebu - úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří
Aktuální cena (vč. DPH):1 965 637 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0214Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.04.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Páteřní cyklostezka Sokolov - Kynšperk nad Ohří - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):16 355 925 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0164Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:10.03.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Páteřní cyklostezka z Karlových Varů do Chebu - úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří
Aktuální cena (vč. DPH):81 780 106 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0184Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.02.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Páteřní cyklostezka Sokolov - Kynšperk nad Ohří - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):232 407 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

zavřít okno