Základní informace o projektu

Ident. číslo:704Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Božičany – vybudování vodní plochy
Popis projektu:Náhradou za zrušené vodní plochy v důsledku těžby uhlí bude nad obcí v prostoru mezi komunikací II/209 a přeložkou Černého potoka vybudována vodní nádrž s plochou cca 2 000 m2. Nádrž bude napájena vodou z Černého potoka, odpad z nádrže bude též do Černého potoka.
Žadatel:BožičanyPředpokládané náklady:1 900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 570 247 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno