Základní informace o projektu

Ident. číslo:701Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Chabařovice - rekultivace zbytkové jámy Petri
Popis projektu:Jezero Petri vzniklo samovolným zatopením zbytkové jámy stejnojmenného lomu. V případě pokračování těžby lomu Chabařovice by byla jeho zbytková jáma v těsném kontaktu s tímto lomem. Okolí tohoto jezera po jeho revitalizaci může sloužit jako klidová příměstská zóna oddychu. Jeho revitalizace bude spočívat v úpravě jižních svahů jezera (pod Ždírnickým potokem a komunikací Ústí n.L. – Chabařovice), úpravě dřevinných porostů, případně jejich dosadbě, vytvoření cest pro pěší včetně laviček a přístřešků proti nepohodě.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:70 362 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:24Konaném dne:26.05.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0153Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.01.2008Termín plnění:31.12.2015
Název smlouvy:Supervize Rekultivace zbytkové jámy Petri
Aktuální cena (vč. DPH):1 189 035 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0182Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.09.2008Termín plnění:31.12.2015
Název smlouvy:Rekultivace zbytkové jámy Petri
Aktuální cena (vč. DPH):83 421 757 KčZhotovitel:STRABAG Rail a.s.
pohled z jihovýchodu pohled z jihovýchodu jižní svahy jihovýchodní svahy pohled z jihovýchodu pohled z východu pohled z východu pohled z východu pohled z jihu pohled z jihu pohled z jihu pohled z jihu

zavřít okno