Základní informace o projektu

Ident. číslo:700Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Světec - rekreační využití vodní plochy Márinka
Popis projektu:Území dřívější rekultivace tvoří vodní plocha a přilehlé zemědělské pozemky. Návrh revitalizace spočívá ve zřízení zatravněné a pískové pláže u vodní plochy, doplnění skupin stromové zeleně a obnovu přístupové pěší cesty. Plocha bude sloužit ke krátkodobé rekreaci včetně rekreačního rybolovu. Do budoucího areálu bude přivedena elektřina a pitná voda.
Žadatel:SvětecPředpokládané náklady:3 061 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0241Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:10.04.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Světec - rekreační využití vodní plochy Márinka
Aktuální cena (vč. DPH):2 294 499 KčZhotovitel:Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0028Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Světec - rekreační využití vodní plochy Márinka'
Aktuální cena (vč. DPH):259 420 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
odbočka z hlavní silnice pohled od silnice pohled od silnice parkoviště pláž pláž pláž pohled z travnaté pláže pohled k silnici

zavřít okno