Základní informace o projektu

Ident. číslo:699Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Průmyslová zóna Lom
Popis projektu:Jedná se o výstavbu účelové komunikace na pozemcích nezemědělského charakteru. Součástí stavby je i oprava mostku přes Radčický potok.
Žadatel:LomPředpokládané náklady:2 678 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro zadání stavby z 5/2011.
Popis:Silniční komunikace je napojena na stávající veřejnou komunikaci III/256 Mariánské Radčice – Lom u Mostu. Od této komunikace je vedena v délce 813 m do zájmové lokality. Komunikace je vedena v ose stávající polní cesty a pěšiny, ve své trase kříží vodní tok „Radčický potok“. S ohledem na plánovnou výstavbu příjezdové komunikace do průmyslové zóny Lom je navržena rekonstrukce mostního objektu.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 101 a 201) ze dne 4.3.2011, NPM 16.4.2011, dokončení do 3.3.2013 (platnost vypršela); stavební povolení (SO 401) ze dne 2.3.2011, NPM 16.4.2011, dokončení do 3.3.2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Lom (stavebník), POH a Coal Services - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 101 Komunikace SO 201 Oprava mostku SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočtové náklady bez DPH:25 854 286 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0016Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.03.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Průmyslová zóna Lom'
Aktuální cena (vč. DPH):536 600 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

zavřít okno