Základní informace o projektu

Ident. číslo:698Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Lesopark u Lomu
Popis projektu:
Žadatel:LomPředpokládané náklady:9 750 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Realizační dokumentace stavby z 11/2011.
Popis:Projektová dokumentace řeší zřízení nové relaxační lokality pro Lesopark u Lomu. Lokalita se nachází v extravilánu města Lom. Jedná se o východní lokalitu na trase Lom – Osek za areálem městského hřbitova, která bude navazovat na ochranný pás biokoridoru a honiteb.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 11.5.2011 a stavební povolení ze dne 5.9.2011 NPM 28.9.2011, dokončení do 31.8.2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Lom (stavebník), POH a PF ČR - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 801(SO 01) Terénní úpravy SO 301(SO 02) Úprava potoka a břehových porostů SO 101(SO 03) Cesty v areálu SO 802(SO 04) Výsadba nízké zeleně
Rozpočtové náklady bez DPH:3 959 372 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0017Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:18.12.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Lesopark u Lomu'
Aktuální cena (vč. DPH):173 600 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno