Základní informace o projektu

Ident. číslo:695Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Individuální výstavba Lom-východ
Popis projektu:
Žadatel:LomPředpokládané náklady:2 598 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 9/2007.
Popis:Předmětem stavby je výstavba nové komunikace a inženýrských sítí pro následnou výstavbu 8 rodinných domů. Komunikace je navrhována jako jednopruhová s obousměrným provozem š. 5 m. Inženýrské sítě zahrnují přípojku vodovodního řadu, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, plyn, rozvody NN, telekomunikační rozvody.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 7.8.2007 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Lom.
Skladba stavebních objektů:Kanalizace splašková Kanalizace dešťová Vodovodní řad Plynovodní přípojka Komunikace Vegetační úpravy Rozvody elektronických komunikací
Rozpočtové náklady bez DPH:2 598 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení. Podmínkou je dořešení podmínky ČEZ (úhrada cca 100 tis. Kč).

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0020Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Lom východ'
Aktuální cena (vč. DPH):295 240 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

zavřít okno