Základní informace o projektu

Ident. číslo:693Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Individuální výstavba Lom-západ
Popis projektu:
Žadatel:LomPředpokládané náklady:10 300 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 11/2012.
Popis:Předmětem stavby je vybudování místní komunikace a chodníku, délky cca 700 m (větev A) a 82 m (větev B), šířky komunikace 6 m a chodníku 1,5 m. Komunikace navazuje na stávající komunikaci vedoucí z Lomu do Litvínova (ul.Vrchlického). Na začátku komunikace překonává Lomský potok, kde se nachází stávající propustek, který je v havarijním stavu a musí být demolován a navržen propustek nový (nosnost propustku musí umožnit příjezd vozidlům záchranného integrovaného systému). Součástí stavby je dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací. Dále jsou součástí terénní úpravy včetně demolic starých staveb, 10-ti metrový zelený pás vedoucí po levé straně komunikace od ul.Vrchlického a venkovní osvětlení. Na parc.č. 1240/4 požaduje objednatel navrhnout novou větev komunikace, která bude tvořit spojnici se stávající zástavbou.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 01, 02 a 03) ze dne 30.11.2010, prodlouženo do 3/2015; stavební povolení (SO 01a a 04) ze dne 27.8.2010, prodlouženo do 8/2014; a stavební povolení (SO 06 a 07) ze dne 20.9.2010, prodlouženo do 10/2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Lom (stavebník), Coal Services a POH - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Propustek – Lomský potok SO 01a – Úprava koryta Lomského potoka SO 02 – Příjezdová komunikace SO 03 – Chodník SO 04 – Dešťová kanalizace a přeložky vodovodů SO 05 – Terénní úpravy pozemků včetně demolic SO 06 – Zelený pás SO 07 – Venkovní
Rozpočtové náklady bez DPH:22 998 650 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0021Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:30.10.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Lom západ'
Aktuální cena (vč. DPH):1 511 700 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0400Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.05.2016Termín plnění:12.06.2020
Název smlouvy:Individuální výstavba Lom západ
Aktuální cena (vč. DPH):17 924 970 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0359Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.06.2016Termín plnění:12.07.2020
Název smlouvy:Supervize Individuální výstavba Lom západ
Aktuální cena (vč. DPH):222 252 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno