Základní informace o projektu

Ident. číslo:686Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Individuální výstavba Velebudická výsypka – Nové Skyřice a Nové Židovice
Popis projektu:Předmětem projektu je příprava území, inženýrské sítě a komunikace související s budoucí plánovanou výstavbou rodinných domků.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:61 800 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 7/2010, další příprava byla pozastavena z důvodu vlastnických vztahů k pozemkům.
Popis:Příprava území, inženýrské sítě a komunikace související s budoucí plánovanou výstavbou 30 rodinných domů v prostoru Velebudické výsypky.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům se nepodařilo vypořádát.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Komunikace SO 02 Vodovod SO 03 Kanalizace SO 04 Plyn SO 05 Elektročást SO 06 Výsadba zeleně SO 07 Hřiště
Rozpočtové náklady bez DPH:61 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění příslušných správních povolení. Město Most však předpokládá, že projektové práce ukončí z důvodu nevypořádaných vlastnických vztahů.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0031Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:14.11.2006Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Individuální výstavba Velebudická výsypka - Nové Skyřice a Nové Židovice'
Aktuální cena (vč. DPH):1 400 003 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

zavřít okno