Základní informace o projektu

Ident. číslo:685Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Mostecký cykloturistický okruh – část po Střimické, Velebudické, Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský
Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Jedná se o obnovu území pro využití volného času v prostoru zasaženém činností hnědouhelných lomů Most – Ležáky, Hrabák, Vrbenský a Vršany. Předmětem je zpřístupnění rekultivovaných výsypek těchto lomů formou okružní cykloturistické trasy kolem města Mostu. Cykloturistický okruh okolo Mostu je veden kolem 12-ti nejvýraznějších pozoruhodností města. Komunikace vede po pozemcích mnoha vlastníků, které jsou užívány veřejně. V dílčích úsecích trasy jsou navrženy stavební úpravy spočívající ve zpevnění cesty štěrkodrtí, případně v živičné úpravě, prořezávky zeleně a na vybraných místech jsou rozmístěna odpočívadla. Trasa bude značena informativními značkami.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:49 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Na žádost města Most vyňato z 15 mld., lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:40 991 735 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0030Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:23.10.2006Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Mostecký cykloturistický okruh - část po Střimické Velebudická Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský'
Aktuální cena (vč. DPH):1 369 840 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

zavřít okno