Základní informace o projektu

Ident. číslo:681Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Radovesická výsypka XIV - HTÚ
Popis projektu:Projekt řeší technickou etapu rekultivace provedením hrubých terénních úprav s převrstvením zúrodnitelnou zeminou na plochách s plánovanou zemědělskou a lesnickou rekultivací.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:106 602 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0174Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.12.2008Termín plnění:31.03.2010
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky XIV.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 751 597 KčZhotovitel:Prof. Ing. Vojtech Dirner CSc

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0204Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:18.02.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky XIV.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):115 239 716 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

zavřít okno