Základní informace o projektu

Ident. číslo:679Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Radovesická výsypka XI - HTÚ
Popis projektu:Projekt řeší technickou etapu rekultivace provedením hrubých terénních úprav s převrstvením zúrodnitelnou zeminou na plochách s plánovanou zemědělskou a lesnickou rekultivací.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:91 710 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0173Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.02.2009Termín plnění:31.03.2010
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky XI.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):2 196 600 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0255Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.06.2010Termín plnění:30.09.2010
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky XI.etapa - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):228 000 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0285Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:23.03.2010Termín plnění:30.04.2010
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky XI.etapa - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):17 046 972 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0203Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:18.02.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky XI.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):87 408 275 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno