Základní informace o projektu

Ident. číslo:678Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Radovesická výsypka X - HTÚ
Popis projektu:Projekt řeší technickou etapu rekultivace provedením hrubých terénních úprav s převrstvením zúrodnitelnou zeminou na plochách s plánovanou zemědělskou a lesnickou rekultivací.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:176 640 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0155Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.09.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky X - technická rekultivace
Aktuální cena (vč. DPH):1 718 384 KčZhotovitel:Prof. Ing. Vojtech Dirner CSc

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0190Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.11.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky X.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):222 081 140 KčZhotovitel:VIAMONT DSP

zavřít okno