Základní informace o projektu

Ident. číslo:677Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekultivace Centrum – Dolní Jiřetín – 1. etapa
Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je 1. etapa rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí na hlubinném dole Centrum. Jedná se o obnovu vodních složek krajiny a krajinné zeleně na ploše Centrum – Dolní Jiřetín. Celková výměra zájmové plochy Centrum – Dolní Jiřetín činí 17,73 ha, z toho plochu o výměře 0,1 ha tvoří vodní příkopy a plochy a zbylá plocha o výměře 17,63 ha bude tvořena krajinnou zelení.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:6 895 804 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0237Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:30.03.2010Termín plnění:31.01.2013
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Centrum – Dolní Jiřetín – 1. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):142 978 KčZhotovitel:ENIMA PRO a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0276Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.03.2010Termín plnění:31.01.2013
Název smlouvy:Rekultivace Centrum – Dolní Jiřetín – 1. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):7 146 394 KčZhotovitel:METALL QUATRO spol. s r.o.

zavřít okno