Základní informace o projektu

Ident. číslo:676Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Obránců míru VIII. etapa
Popis projektu:Stavba řeší rekultivací území VIII. etapy v prostoru vnitřní výsypky bývalého lomu „Obránci Míru“. Terénní úprava předpokládá dorovnání plošin a úpravu svahových partií do sklonu maximálně 1:4. Celková výměra Rekultivace OM VIII.etapa je 82,56 ha.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:88 773 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:22Konaném dne:21.02.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0142Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:19.05.2008Termín plnění:31.01.2019
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Obránců míru VIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 829 215 KčZhotovitel:Prof. Ing. Vojtech Dirner CSc

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0176Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.04.2008Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Rekultivace Obránců míru VIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):102 508 385 KčZhotovitel:Metrostav a.s.

zavřít okno