Základní informace o projektu

Ident. číslo:675Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Obránců míru VII. etapa
Popis projektu:Stavba řeší rekultivací území VII. etapy v prostoru vnitřní výsypky bývalého lomu „Obránci Míru“. Terénní úprava předpokládá dorovnání náhorních plošin a dorovnání v předstihu provozem upravených svahů. Dále pak budou upraveny zbývající zatím neupravované svahy do sklonu maximálně 1:4, který vyhovuje lesnické rekultivaci. Celková výměra Rekultivace OM VII.etapa je 81,45 ha.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:102 365 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:22Konaném dne:21.02.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0125Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.01.2008Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Supervize Obránci míru VII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):2 065 486 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0165Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:28.12.2007Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Obránci míru VII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):109 931 814 KčZhotovitel:REKULTIVACE a.s.

zavřít okno