Základní informace o projektu

Ident. číslo:674Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Obránců míru V. etapa
Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Jedná se o obnovu lesních porostů, zemědělských pozemků a krajinné zeleně na území V. etapy výsypky Obránců míru. Celková výměra dle předaného obvodu činí 55,74 ha. Dle generelu rekultivací je zájmové území určeno k rekultivaci zemědělské, lesnické a ostatní. Zemědělská rekultivace bude provedena v rovinatějších částech formou trvalých travních porostů, ostatní části plochy jsou určeny k zalesnění a výsadbě rozptýlené zeleně.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:55 862 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:22Konaném dne:21.02.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0156Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.10.2008Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Supervize Obránců míru V.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 294 698 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0191Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.11.2008Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Rekultivace Obránců míru V.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):64 368 013 KčZhotovitel:REKULTIVACE a.s.

zavřít okno