Základní informace o projektu

Ident. číslo:673Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Obránců míru IV. etapa 2. část
Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Jedná se o obnovu lesních porostů a krajinné zeleně na území IV. etapy 2. části výsypky Obránců míru. Zájmové území má celkovou výměru 55,5 ha.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:25 800 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:22Konaném dne:21.02.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0166Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:05.01.2009Termín plnění:31.12.2020
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Obránců míru IV.etapa 2.část
Aktuální cena (vč. DPH):426 161 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0196Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:21.01.2009Termín plnění:31.12.2020
Název smlouvy:Rekultivace Obránců míru IV.etapa 2.část
Aktuální cena (vč. DPH):45 621 375 KčZhotovitel:REKULTIVACE a.s.

zavřít okno