Základní informace o projektu

Ident. číslo:639Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Obnovení silnice III/2538 Most - Braňany
Popis projektu:Předmětné území je dotčeno minulou báňskou činností, na základě které bylo zrušeno původní komunikační spojení mezi jednotlivými obcemi. Záměrem je vést dopravu tak, aby nenarušovala budoucí klidovou zónu města Mostu. Žádost se týká úhrady nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace. Projekt je v souladu se schválenou Koncepcí.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:32 158 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0033Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:23.10.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace ' Obnovení silnice III/2538 Most - Braňany'
Aktuální cena (vč. DPH):1 118 600 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0249Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:27.07.2009Termín plnění:30.04.2010
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most - II.
Aktuální cena (vč. DPH):16 207 636 KčZhotovitel:YSSEN - spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0297Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:20.10.2010Termín plnění:31.12.2010
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most - II. - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):1 762 914 KčZhotovitel:YSSEN - spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0261Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.11.2010Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most - II. - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):35 258 KčZhotovitel:ARCH-CON s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0218Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.11.2009Termín plnění:30.04.2010
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most - II.
Aktuální cena (vč. DPH):228 000 KčZhotovitel:ARCH-CON s.r.o.
pohled od kostela pohled ke kostelu

zavřít okno