Základní informace o projektu

Ident. číslo:637Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Jezero Most – napojení na komunikace a inženýrské sítě
Popis projektu:Projekt souvisí s celkovou rekultivací lomu Ležáky. Řešené území se nachází převážně v prostoru „Starého Mostu“ a záměrem je příprava území a zavedení inženýrských sítí do lokality tak, aby byla připravena pro využití. Předložený projekt je v souladu se schválenou Koncepcí.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:373 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 4/2011.
Popis:Stavba řeší přípravu lokality pro plánovanou výstavbu rodinných domků. Předmětem projektu je výstavba komunikací, parkovišť a zpevněných ploch, které budou sloužit jako přístupové a obslužné komunikace nově budovaného prostoru kolem jezera Most. Součástí komunikací jsou i nové cyklostezky napojené na síť stávajících cyklostezek. Stavba dále řeší přivedení inženýrských sítí.
Správní povolení:Územní rozhodnutí (jižní svahy) ze dne 16.5.2011, NPM 22.6.2011 (prodlouženo); územní rozhodnutí (IS) ze dne 14.3.2011, NPM 19.4.2011; stavební povolení (komunikace) ze dne 7.12.2011, NPM 28.12.2011 (prodlužuje se); vodoprávní povolení (IS) ze dne 9.8.2012, NPM 31.8.2012; stavební povolení (IS) ze dne 3.7.2012, NPM 26.7.2012.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník) a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:01 Komunikace a hrubé terénní úpravy 02 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.2 03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6 04 Splašková kanalizace 05 Pitný vodovod 06 Silnoproudé rozvody – přípojka arboreta SO 101 a 102 – Příjezdová komunikace
Rozpočtové náklady bez DPH:310 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., zajištění stavebního povolení (jižní svahy) a rozpočtu. Bude se jednat o sloučenou dokumentaci (jižní svahy+komunikace a IS) s předpokladem vyskladnění 12/2014.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0143Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:23.07.2018Termín plnění:22.08.2018
Název smlouvy:Posouzení trubního materiálu – Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I II III
Aktuální cena (vč. DPH):57 010 KčZhotovitel:INGESTA spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0397Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.11.2018Termín plnění:01.10.2022
Název smlouvy:Supervize pokračování Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I II III
Aktuální cena (vč. DPH):889 023 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0036Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:01.06.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Jezero Most - napojení na komunikace a inženýrské sítě'
Aktuální cena (vč. DPH):2 274 000 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0037Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.05.2009Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Revitalizace území pro oddech sport a individuální výstavbu - jižní svahy budoucího jezera Most'
Aktuální cena (vč. DPH):2 341 150 KčZhotovitel:ARTECH

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0146Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:12.12.2018Termín plnění:14.12.2018
Název smlouvy:Znalecký posudek trubního materiálu na akci Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I II III_VUT Brno
Aktuální cena (vč. DPH):60 500 KčZhotovitel:Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0125Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:25.07.2017Termín plnění:15.08.2017
Název smlouvy:PD supervize Jezero Most - napojení na komunikace a IS - část I. II. III
Aktuální cena (vč. DPH):26 620 KčZhotovitel:B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0375Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:12.12.2017Termín plnění:01.10.2022
Název smlouvy:Supervize Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I II III
Aktuální cena (vč. DPH):1 074 480 KčZhotovitel:GEOtest a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0410Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:25.08.2017Termín plnění:02.01.2023
Název smlouvy:Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I II III
Aktuální cena (vč. DPH):121 411 277 KčZhotovitel:HERKUL a.s.

zavřít okno