Základní informace o projektu

Ident. číslo:635Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Středisko Starý Most – Minimost
Popis projektu:Projekt souvisí s celkovou rekultivací lomu Ležáky. Řešené území se nachází převážně v prostoru „Starého Mostu“ a záměrem je vybudování parku s modelem Mostu a regionu a modelů lomů, dolů, dobývacích mechanizmů a proměn krajiny. Předložený projekt je v souladu se schválenou Koncepcí..
Žadatel:MostPředpokládané náklady:92 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Zadávací dokumentace stavby z 1/2006.
Popis:MiniMost je zamýšlený park miniatur a významných budov, které stály ve starém Mostě a byly zbořeny při likvidaci města z důvodu těžby hnědého uhlí. Park MiniMost bude umístěn do prostoru mezi přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie a nově vznikající Jezero Most. Park miniatur bude realizován podle plánu města z roku 1953. Budovy budou postaveny v měřítku 1:25. V první fázi se počítá s výstavbou 25-28 modelů. Bude se jednat o nejzajímavější a nejvýznamnější budovy zaniklého města, které budou rozmístěny tak, jak byly lokalizovány ve starém Mostě, takže jednotlivé cesty parku budou kopírovat tehdejší ulice.
Správní povolení:Vodoprávní povolení ze dne 22.12.2006, NPM 16.1.2007, prodlouženo až do 31.12.2015; stavební povolení ze dne 17.3.2010, NPM 13.4.2010, změnou stavby před dokončením povoleno do 31.12.2015; a stavební povolení (komunikace) ze dne 17.3.2010, NPM 7.4.2010, změnou stavby před dokončením povoleno do 31.5.2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a IS jsou vypořádány.
Skladba stavebních objektů:SO 01, 62 a 71 – Hrubé terénní úpravy a zemní práce SO 02 až 06, 72 až 75 – Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy SO 11 až 22 – Pozemní objekty, drobná architektura, oplocení, lávky SO 31 až 57 – Inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro) SO 07 a
Rozpočtové náklady bez DPH:50 054 300 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2010. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., avšak podle sdělení stavebníka bude projekt sloučen s částí projektu ID 637, u něhož se čeká na dokončení projektu a zajištění stavebního povolení. Projekt bude připraven do konce roku 2014.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

zavřít okno