Základní informace o projektu

Ident. číslo:631Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sportovně rekreační areál Most - Velebudice
Popis projektu:Žádost se týká úhrady nákladů spojených s realizací díla. Stavba řeší nedokončenou rekultivaci Velebudické výsypky. Předmětem je příprava povrchu, odvodnění, biologická rekultivace a komunikační obslužnost pro následnou výstavbu golfového hřiště. Předložený projekt je v souladu se schválenou Koncepcí.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:144 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 11/2011.
Popis:Stavbu lze rozdělit na dvě základní části: (a) 18 jamkové golfové hřiště - terénní úpravy, ohumusování, osetí a výsadba drobných dřevin, rozvody užitkové (závlahové) vody, (b) zlepšení kapacitních parametrů technické infrastruktury a doplnění území o inženýrské sítě, tj. rozšíření stávajících komunikací, vybudování elektropřípojky VN s trafostanicí, přípojek NN a nového vodovodního řadu, vodovodních přípojek a akumulačních vodních nádrží pro technické využití – skrápění zatravněných ploch.
Správní povolení:ÚR a SP (tech.záz. SO 301-303) z 21.4.2011, NPM 31.5.2011 (prodl. se); SP (tech.záz. SO 202) z 27.5.2009, NPM 21.12.2011, stavba zaháj. 11.11.2013, povoleno dokončení do 31.12.2015; VP (tech.záz. SO 201, 203-204) z 21.12.2011, NPM 19.1.2012 (prodl. se); SP (tech.záz. komunikace) z 4.8.2011 (prodl. se); SP (golf) z 14.10.2009, NPM 5.11.2009, povoleno dokončení do 31.12.2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a IS jsou vypořádány.
Skladba stavebních objektů:SO 100 Golfové hřiště SO 101 Komunikace SO 201 Vodovodní řad SO 202 Vodovodní přípojky SO 203 Akumulační nádrž 1 SO 204 Akumulační nádrž 2 SO 301 Přípojka VN 22 kV SO 302 Trafostanice 22/0,4 kV SO 303 Kabelové přívody NN
Rozpočtové náklady bez DPH:145 589 993 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou 26 040 029 Kč (závlahový systém a vybavení).
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:39Konaném dne:06.05.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0032Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.10.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace ' Rozšíření golfového hřiště v Mostě'
Aktuální cena (vč. DPH):1 117 410 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0051Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:24.01.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rozšíření golfového hřiště výuková plocha'
Aktuální cena (vč. DPH):1 892 250 KčZhotovitel:Ing. Michal Nechanický

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0068Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:07.05.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rozšíření golfového hřiště tech. zázemí'
Aktuální cena (vč. DPH):525 600 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

zavřít okno