Základní informace o projektu

Ident. číslo:622Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace Černého potoka a jeho okolí
Popis projektu:Projekt v sobě zahrnuje 3 akce, které jsou v souladu se schválenou Koncepcí. Žádost se týká úhrady nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace. Projekt řeší revitalizaci Černého potoka, vybudování vodní plochy a odvodnění terenní deprese. Černý potok je situován u Smolnické výsypky
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:13 900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0024Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.10.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rekultivace Černého potoka a jeho okolí'
Aktuální cena (vč. DPH):348 670 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0215Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:17.08.2009Termín plnění:26.02.2010
Název smlouvy:Rekultivace Černého potoka a jeho okolí
Aktuální cena (vč. DPH):16 565 760 KčZhotovitel:PETROM STAVBY s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0185Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.12.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Černého potoka a jeho okolí
Aktuální cena (vč. DPH):330 014 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

zavřít okno