Základní informace o projektu

Ident. číslo:621Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace IV. etapy Podkrušnohorské výsypky - dodatek č. 2 - část 1
Popis projektu:Předmětem projektu je revitalizace vodoteče při patě výsypky Matyáš. Stavba zabezpečí funkci protipovodňovou a krajinotvornou. Projekt je v souladu se schválenou Koncepcí.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:8 835 960 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0118Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.09.2007Termín plnění:31.01.2009
Název smlouvy:Supervize Rekultivace IV.etapy Podkrušnohorské výsypky - dodatek č.2 - část 1
Aktuální cena (vč. DPH):139 944 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0151Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:20.09.2007Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Rekultivace IV.etapy Podkrušnohorské výsypky - dodatek č.2 - část 1
Aktuální cena (vč. DPH):10 514 792 KčZhotovitel:AQUASYS spol. s r.o.

zavřít okno