Základní informace o projektu

Ident. číslo:620Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Nové sedlo kanalizace - stará část
Popis projektu:Předložený projekt řeší realizaci závěrečné části úseku kanalizace. Jedná se o nejstarší část obce, která je poddolována štolami z počátku těžby hnědého uhlí. Projekt je v souladu se schválenou Koncepcí.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:9 847 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0152Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.09.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Nové Sedlo kanalizace - Stará část
Aktuální cena (vč. DPH):226 114 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0181Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:21.08.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Nové Sedlo kanalizace - Stará část
Aktuální cena (vč. DPH):10 112 092 KčZhotovitel:AQUASYS spol. s r.o.

zavřít okno