Základní informace o projektu

Ident. číslo:618Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Komunikační propojení a IS Čepirožská výšina - II.etapa
Popis projektu:Předložený projekt města Most řeší provedení sanace starých důlních děl v prostoru jihovýchodních svahů Čepirožské výsypky pro další revitalizaci tohoto území a vybudování přístupové komunikace pro výstavbu obytných objektů v souladu s územním plánem města.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:27 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Zadávací dokumentace stavby z 9/2008.
Popis:Navrhovaná komunikace prodlužuje konec úseku větve A vybudované v rámci 1. části výstavby směrem k cestní síti oddychového parku Slatinice. Celková délka úseku 2. a 3. části je 365,56 m. Za vykácený porost v trase výstavby bude provedena náhradní výsadba. Součástí stavby je dále příprava území pro výstavbu rodinných domů - odvedení splaškových vod, odvedení dešťových vod z komunikací, stavba vodovodu, stavba STL plynovodu a veřejného osvětlení.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 01 a 06) ze dne 10.12.2008, NPM 30.12.2008 (platnost vypršela); stavební povolení (SO 02 a 03) ze dne 3.12.2008, NPM 24.12.2008 (platnost vypršela); stavební povolení (SO 05 a 06) ze dne 5.12.2008, NPM 30.12.2008 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník).
Skladba stavebních objektů:SO 01 Komunikace včetně odvodnění SO 01a Opěrná zeď SO 02 Odvodnění a zkapacitnění kanalizace SO 03 Vodovod SO 04 Plynovod SO 05 Veřejné osvětlení SO 06 Náhradní výsadba
Rozpočtové náklady bez DPH:20 549 676 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2008. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou stožárů VO (cca 188 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnovení správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0089Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.07.2006Termín plnění:31.01.2008
Název smlouvy:Supervize Komunikační propojení a IS Čepirožská výšina - II.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):535 500 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0119Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:23.02.2007Termín plnění:31.12.2007
Název smlouvy:Komunikační propojení a IS Čepirožská výšina - II.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):38 317 717 KčZhotovitel:Stavby silnic a železnic a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0199Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:10.11.2008Termín plnění:31.01.2009
Název smlouvy:Komunikační propojení vč. IS – Čepirožská výšina – II.etapa – I.část b) – dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):7 006 615 KčZhotovitel:YSSEN - spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0169Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:18.02.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Komunikační propojení vč. IS – Čepirožská výšina – II.etapa – I.část b) – dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):115 560 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.
počátek úseku u odbočky z ul. Sportovní střední část úseku počátek úseku u odbočky z ul. Sportovní

zavřít okno