Základní informace o projektu

Ident. číslo:615Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Obnova silnice Bílina - Kostomlaty
Popis projektu:Stavba řeší obnovu komunikačního propojení z města Bílina a to ze severní části do obce Kostomlaty pod Milešovkou (dále Kostomlaty). Začátek trasy je navržen tak, aby v budoucnu bylo možné provést propojení jihozápadním směrem do městské části Teplické předměstí. Navržená silnice je vedena po severním okraji Radovesické výsypky a to převážně v trase dnešní provozní komunikace. Při návrhu řešení byly použity návrhové prvky odpovídající silnice III. třídy v pahorkovitém až horském území v kategorii S 7,5 na návrhovou rychlost 50 km/h.Realizací této stavby dojde k významnému odlehčení dopravní zátěže na stávající silnici II/258 což se pozitivně projeví na životním prostředí zejména v obci Štrbice. Současně se výrazně zkrátí dopravní vzdálenost mezi Bílinou a Kostomlaty.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:173 653 200 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Na akci proběhla veřejná obchodní soutěž, čeká se na podpis realizační smlouvy.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:46 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0110Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:04.07.2014Termín plnění:31.05.2017
Název smlouvy:Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty
Aktuální cena (vč. DPH):55 865 092 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0335Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:31.10.2014Termín plnění:30.06.2017
Název smlouvy:Supervize Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty
Aktuální cena (vč. DPH):918 753 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0352Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:06.01.2016Termín plnění:31.05.2017
Název smlouvy:Supervize Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):600 765 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0394Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:09.11.2015Termín plnění:31.05.2017
Název smlouvy:Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):8 625 387 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

zavřít okno