Základní informace o projektu

Ident. číslo:611Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Obránců míru VI.etapa
Popis projektu:Předmětem stavby je rekultivace území s ukončenou těžební činností. Celková výměra území VI. etapy činí 41,6 ha. Na ploše 22,9 ha je navrhována zemědělská rekultivace a na ploše 18,7 ha lesnická rekultivace. Technická rekultivace plochy spočívá celoplošných terénních úpravách a vytvoření zpevněných komunikací. Na připravených plochách bude zahájená biologická část rekultivace výsadbou vhodných dřevin a zatravněním.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:48 742 055 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0082Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:28.11.2006Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Obránců míru VI.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 158 126 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0112Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:14.12.2006Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Rekultivace Obránců míru VI.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):52 750 683 KčZhotovitel:REKULTIVACE a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0361Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.05.2016Termín plnění:31.12.2017
Název smlouvy:Dokončení supervize Rekultivace Obránců míru VI. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):91 500 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

zavřít okno