Základní informace o projektu

Ident. číslo:610Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Vršany IV.etapa
Popis projektu:Předmětem stavby je rekultivace území o celkové výměře 31,42 ha, z toho ploch o výměře 26,35 ha je navržena k zemědělské rekultivaci a plocha o výměře 5,07 ha k lesnické rekultivaci.Cílovou kulturou zemědělské rekultivace bude orná půda. Technická část rekultivace spočívá v provedení celoplošných terénních úprav a vytvoření zpevněných komunikací. Následně bude zahájena biologická část rekultivace. Zemědělská rekultivace bude řešena 8-letým rekultivačním osevním postupem. Lesnická rekultivace bude realizována výsadbou vhodných dřevin s následnou pěstební péčí.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:56 732 102 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0081Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:15.01.2007Termín plnění:31.01.2018
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Vršany IV.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 316 387 KčZhotovitel:B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0111Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:18.01.2007Termín plnění:31.12.2017
Název smlouvy:Rekultivace Vršany IV.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):61 644 523 KčZhotovitel:Metrostav a.s.

zavřít okno