Základní informace o projektu

Ident. číslo:603Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Komunikace ke statku Bernard, Královské Poříčí
Popis projektu:Záměrem projektu je zapojit těžbou postižené území do rozvoje obce a to tím, že dojde k vybudování odpovídající komunikace, která bude sloužit k propojení centra obce a kulturně-rekreačního zázemí vznikajícího v areálu hrázděného statku, a připojení tohoto areálu na obchvatnou komunikaci. Dále je záměrem vybudovat parkoviště pro 24 osobních automobilů, které bude sloužit návštěvníkům Centra tradičních řemesel Bernard. Území, které bude projektem řešeno se celé nachází na poddolovaném území, realizací projektu dojde k revitalizaci tohoto území. Realizace tohoto projektu umožní nové ekonomické a sociální aktivity v napojeném území.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:12 162 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0107Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:10.11.2008Termín plnění:31.03.2009
Název smlouvy:Supervize Komunikace ke statku Bernard Královské Poříčí.
Aktuální cena (vč. DPH):346 171 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0137Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:21.08.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Komunikace ke statku Bernard Královské Poříčí.
Aktuální cena (vč. DPH):11 500 758 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno