Základní informace o projektu

Ident. číslo:600Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš
Popis projektu:Cílem projektu je výstavba univerzálního víceúčelového hřiště pro 11 druhů sportů o rozměrech 44 x 22 m u paty výsypky Matyáš v obci Lomnice.Realizace stavby přispěje ke zkulturnění lokality v obci, která je negativně poškozena provozováním činností souvisejících s těžbou hnědého uhlí. Projekt souvisí s připravovaným projektem naučné cyklostezky na rekultivovaných výsypkách, neboť trasa povede v blízkosti sportovního areálu.
Žadatel:LomnicePředpokládané náklady:1 655 462 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0094Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.11.2006Termín plnění:30.07.2007
Název smlouvy:Supervize akce 'Rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš'
Aktuální cena (vč. DPH):39 509 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0124Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:30.06.2007
Název smlouvy:Rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš
Aktuální cena (vč. DPH):1 339 597 KčZhotovitel:KENAUR stav s.r.o.

zavřít okno