Základní informace o projektu

Ident. číslo:598Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Chodov obytná zóna západ I.etapa - inž. Sítě - příprava území
Popis projektu:Předmětem předloženého projektu jsou komunikace a inženýrské sítě pro plánovanou výstavbu rodinných domků. Inženýrské sítě řeší provedení řadů a přípojek vody, elektro,plynu,kanalizace,osvětlení a telefonních rozvodů. Pozemky jsou ve vlastnictví města. V Koncepci je zahrnuta v bodě 9.19 - příprava území pro výstavbu RD. Projekt byl schválen k realizaci za podmínky spolufinancování obcí
Žadatel:ChodovPředpokládané náklady:5 952 917 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0117Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.06.2007Termín plnění:30.11.2007
Název smlouvy:Supervize Chodov – obytná zóna západ I.etapa inženýrské sítě – příprava území
Aktuální cena (vč. DPH):136 969 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0150Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.03.2007Termín plnění:30.08.2007
Název smlouvy:Chodov – obytná zóna západ I.etapa inženýrské sítě – příprava území
Aktuální cena (vč. DPH):7 083 971 KčZhotovitel:JIŘÍ KEJŘ podnik stavebních a zemních prací

zavřít okno