Základní informace o projektu

Ident. číslo:597Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Úprava víceúčelové vodní nádrže Staré Sedlo
Popis projektu:Náplní uvedeného díla je úprava víceúčelové vodní nádrže, která má užitečný objem 710 m3 vody.Poškozené plochy nádrže budou upraveny dobetonováním. Nádrž bude sloužit pro zachycení přívalových a jejich následné přivedení do vodoteče.
Žadatel:Staré SedloPředpokládané náklady:1 365 113 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0093Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:07.11.2006Termín plnění:30.07.2007
Název smlouvy:Supervize akce 'Úprava víceúčelové nádrže Staré Sedlo'
Aktuální cena (vč. DPH):32 133 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0123Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.08.2006Termín plnění:
Název smlouvy:Úprava víceúčelové nádrže Staré Sedlo
Aktuální cena (vč. DPH):2 261 000 KčZhotovitel:RE-ZA Sokolov spol. s r.o.

zavřít okno