Základní informace o projektu

Ident. číslo:596Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace lomu Gesteinig v Sokolově
Popis projektu:Projekt předkládá město Sokolov. Cílem tohoto projektu je revitalizace porostů lesnickou a zemědělskou rekultivací. Dominantním prvkem je vodní plocha,této vodní nádrži je podřízena celá koncepce řešení a to s ohledem na trasování cest,budování vyhlídek,altánů a terenních úprav. Jednoznačným přínosem je kompletní revitalizace další části města Sokolov. Cena dle Koncepce revitalizace území bod 10.15 činí 5,940 mil. Kč. Projekt jde věcně výrazně nad rámec Koncepce
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:7 848 006 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0069Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:19.02.2008Termín plnění:30.03.2008
Název smlouvy:Aktualizace rozpočtů „Revitalizace lomu Gsteinigt v Sokolově“ „Chodov Bílá voda komunikace“ a „Komunikace ke statku Bernard Královské Poříčí“
Aktuální cena (vč. DPH):17 850 KčZhotovitel:Projektová kancelář VANER s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0135Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.08.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Revitalizace lomu Gsteinigt v Sokolově
Aktuální cena (vč. DPH):8 247 320 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0105Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.02.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Revitalizace lomu Gsteinigt v Sokolově
Aktuální cena (vč. DPH):218 484 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

zavřít okno