Základní informace o projektu

Ident. číslo:593Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Cyklostezska Michal - Sokolov
Popis projektu:Projekt předkládá město Sokolov, které již několik let buduje síť cyklotras. V tomto případě de jedná o závěrečnou etapu páteřní cyklostezky města Sokolov spojující centrum města s koupalištěm Michal. Cílem této akce je dokončení propojení cyklotras města .
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:4 107 051 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0116Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:28.05.2007Termín plnění:30.11.2007
Název smlouvy:Supervize 10.33 Cyklostezka Michal - Sokolov
Aktuální cena (vč. DPH):82 550 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0149Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.03.2007Termín plnění:30.09.2007
Název smlouvy:10.33 Cyklostezka Michal - Sokolov
Aktuální cena (vč. DPH):4 887 391 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

zavřít okno