Základní informace o projektu

Ident. číslo:592Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sokolov – lesopark Jižní Lom
Popis projektu:Lokalita Jižní lom se nachází v těsném sousedství města. Jedná se o bývalý lom, který byl v minulosti zaplaven. Výsledkem navrhovaného řešení má být provedení terenních úprav a pěstebních opatření. Cílem projektu je revitalizace lesoparku Jižní lom a tím zajištění kvalitního využití volného času a relaxace obyvatel Sokolova. Jedná se o změnu oproti původnímu záměru uvedeného v koncepci revitalizace území - byl veden jako Průmyslová zóna Jižní lom I a II.
Žadatel:SokolovPředpokládané náklady:13 947 365 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt připraven k realizaci z OPŽP, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:11 526 747 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

zavřít okno